ปัญหาสีซีดเหลือง ( Yellowing )

เพื่อน ๆ อาจะเคยเจอปัญหาฟิล์มสีดูซีดเหลือง ซึ่งส่วนมากจะมองเห็นได้ชัดโดยเฉพาะฟิล์มสีที่เป็นสีขาว ส่วนมากผลิตภัณฑ์สีทั่วไปจะมีส่วนผสมหลักเป็นน้ำมัน เมื่อมีอายุการใช้งานนาน ฟิล์มสีจะมีการเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วว่าสีที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมื่อเวลาผ่านไปฟิล์มสีจะค่อย ๆ เหลืองตามอายุของฟิล์ม จะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะที่เป็นสีเป็นเฉดสีอ่อน ควรเลือกผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน

สาเหตุของปัญหา

1. ใช้สีประเภทออัลขีดหรือสีที่มีส่วนผสมของน้ำมันโดยเฉพาะสีอ่อนหรือสีขาว

2. ผลกระทบจากความร้อนที่มาจากท่อระบายความร้อน, รังสีความร้อน หรือความร้อนจากเตาแก๊ส

3. บริเวณที่ไม่ค่อยถูกแสงแดดจะทำให้สีเหลืองตัวได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น หลังรูปภาพ หรือหลังตู้เสื้อผ้า ส่วนมากทุกคนจะคิดว่าฟิล์มสีโดนแส่งจะยิ่งเหลือง ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้น พื้นผิวที่ทาด้วยสีที่มีส่วนผสมของน้ำมันถ้าโดนแสงพื้นผิวจะเหลืองตัวได้ช้ากวาพื้นผิวที่โดนแสงน้อยกว่า

4. สีทาบ้านที่มีส่วนผสมของน้ำมัน ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนีย ทำให้เกิดการเหลืองตัว

แอมโมเนียคืออะไร ?

แอมโมเนีย เป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย ธาตุไนโตรเจน (N)1 อะตอม และไฮโดรเจน (H) 3 อะตอม มีสูตรทางเคมี คือ NH3 แอมโมเนีย ถือเป็นก๊าซ เป็นพิษ และกัดกร่อน วัสดุบางชนิด แอมโมเนียยังเป็นส่วนประกอบและสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านบางชนิด เช่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดกระจก สรุปคือ ถ้าผลิตภัณฑ์สีทาบ้านมีส่วนผสมของน้ำมัน แล้วโดนน้ำยาถูพ้น หรือน้ำยาทำความสะอาดกระจกที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย จะทำให้ฟิล์มสีเกิดการซีดเหลือง

ผลที่ตามมา

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สีทบ้านที่มีส่วนผสมของน้ำมัน ฟิล์มสีก็จะเกิดการซีดเหลืองตามระยะเวลาของสี หากไม่ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหลายประการ มีผลต่อลักษณะและความสวยงามของภายในบ้าน แถมบ้านยังดูเก่าเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

วิธีแก้ปัญหา

1. เลือกใช้สีอะครีลิคหรือวานิชเคลือบเงาที่มีคุณภาพสูง

2. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่มีส่วนผสมของสีน้ำมันในบริเวณที่มืด เพราะสีประเภทนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดการซีดเหลือง

3. ทาผลิตภัณฑ์สีทาบ้านในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี และแสงเข้าถึงได้

4. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย สามารถสังเกตุได้จากสลากข้างขวดของผลิตภัรฑ์

5. ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายนอก : KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท (จำนวน 2 เที่ยว) สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน ทำให้ฟิล์มสีไม่เกิดการซีดเหลือง

6. ผลิตภัณธ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายใน : KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป (จำนวน 2 เที่ยว) สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน ทำให้ฟิล์มสีไม่เกิดการซีดเหลือง

7. แนะนำลูกกลิ้งทาสีของ KEIM โดยใช้ลูกกลิ้งขนสัตว์หรือไนรอน (wool/nylon) ชนิดขนยาว 11 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 9 นิ้ว และชนิดขนสั้น 6-8 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 6 นิ้ว ** ไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้ง แบบฟองน้ำ (sponge) **

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน