ปัญหาสีที่ผนังแตกหลุดล่อน (Checking/flaking)

เจ้าของบ้านหลาย ๆ คน มักจะประสบปัญหาที่ใหญ่หลวง อย่างสีที่ผนังแตกหลุดล่อน หนักยิ่งกว่าสีที่ผนังเป็นรอยแตก! เห็นแล้วทำเอาปวดใจเลยทีเดียว ไม่เพียงที่จะทำให้ความสวยงามของตัวบ้านลดลง แต่ยังบ่งบอกถึงปัญหาใหญ่ที่จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข ในบทความนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปสำรวจสาเหตุของการที่สีผนังแตกหลุดร่อน และให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ถูกวิธี เพื่อเรียกคืนความสวยงามของบ้านเรากลับมา !

สาเหตุของปัญหา

1. สาเหตุแรกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลย คือเรื่องของสภาพอากาศ ในช่วงฤดูฝน บางพื้นที่ฝนตกบ่อย ทำให้ผนังนั้นมีระดับความชื้นสูง น้ำซึมเข้าไปในชั้นฟิล์มสีได้มากกว่าปกติ สีผนังที่เกิดความชื้น ทำให้สีสูญเสียการยึดติด สีจึงเกิดการโปร่งพอง พอเวลาผ่านไปสีที่ผนังแตกหลุดล่อนออกมา

2. ฟิล์มสีสูญเสียความยืดหยุ่น หรือสัมผัสถูกความชื้น และอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม

3. สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบางชนิด สามารถทำปฏิกิริยากับสีทำให้สีลอกได้ ระมัดระวังการใช้สารเคมีในบริเวณที่ทาสี เพื่อแก้ไขปัญหาสีผนังแตกหลุดล่อน

4. เกิดจากการเตรียมสภาพผิวหน้าไม่เรียบร้อย การเตรียมพื้นผิวไม่ดี เช่น ไม่ทำความสะอาดหรือไม่ทำการทาสีรองพื้นก่อนทาสีทับหน้า ทำให้ประสิทธิภาพของสีลดลง

5. การทาสีหลายชั้นเร็วเกินไป ไม่รอให้สีชั้นแรกนั้นแห้งสนิทซะก่อน หรือการทาสีในสภาวะที่มีความชื้นสูง อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการแห้งของสี

6. การใช้ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่ไม่มีคุณภาพ หรือคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ สามารถทำให้เสี่ยงที่สีจะแตกหลุดล่อนก่อนเวลา

ผลที่ตามมา

หากไม่รีบดำเนินการแก้ไข สีที่แตกร้าวและหลุดลอกจะส่งผลเสียต่อรูปลักษณ์โดยรวมของบ้านได้อย่างมาก เพราะละอองฝุ่นหรือน้ำสามารถซึมเข้าไปในตัวของชั้นฟิล์มสีได้ง่าย ทำให้เกิดปัญหาสีลอกล่อนที่เร็วยิ่งขึ้น การลอกและการแตกร้าวอาจแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นวงกว้างกับผนังของตัวบ้าน ส่งผลให้มีการซ่อมแซมที่กว้างขวางและมีค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้น ดังนั้นควรรีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เร็วที่สุด

วิธีแก้ปัญหา

1. เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อน ๆ จำเป็นต้องระบุสาเหตุของปัญหา ตรวจสอบการรั่วไหลของ หรือความชื้นที่เยอะเกินไปหรือพื้นที่ที่ไม่มีการระบายอากาศอย่างดี การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะป้องกันปัญหาการเปลี่ยนสีในอนาคตได้ระดับนึง

2. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ลอกล่อนออกเป็นบริเวณกว้างด้วยเหล็กโป๊วหรือแปรงลวดใช้กระดาษทรามขัดเรียบเนียน

3. ลงทุนเลือกใช้สีรองพื้น และสีทาทับหน้าด้วยที่มีคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับความต้องการของเพื่อนๆ หากต้องการสีที่ใช้ในบริเวณพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำ พิจารณาใช้สีที่ทนทานต่อความความชื้นได้ดี

4. ทาสีเคลือบสองชั้น โดยปล่อยให้แต่ละชั้นแห้งสนิท ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตกแต่งที่แข็งแกร่งและทนทานปรับปรุงการระบายอากาศในบริเวณที่มีปัญหาเรื่องความชื้น เช่น ห้องน้ำและห้องครัว เพื่อป้องกันการลอกในอนาคต

5. และที่สำคัญที่สุด ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

6. ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายนอก : KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท (จำนวน 2 เที่ยว) ไม่ต้องใช้สีทารองพื้น สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ สีมีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้สีนั้นไม่เกิดการแตกหลุดล่อน

7. ผลิตภัณธ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายใน : KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป (จำนวน 2 เที่ยว) ไม่ต้องใช้สีทารองพื้น สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ สีมีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้สีนั้นไม่เกิดการแตกหลุดล่อน

8. แนะนำลูกกลิ้งทาสีของ KEIM โดยใช้ลูกกลิ้งขนสัตว์หรือไนรอน (wool/nylon) ชนิดขนยาว 11 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 9 นิ้ว และชนิดขนสั้น 6-8 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 6 นิ้ว ** ไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้ง แบบฟองน้ำ (sponge) **

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน