ปัญหาสีเป็นรอยตัดจากแปรงหรือลูกกลิ้งทาสี ( Picture Framing )

ลักษณะของสีเป็นกรอบรอยตัดจากแปรงทาสีเป็นยังไง ? เป็นรอยสีเข้มที่ปรากฏตามเพดาน, หน้าต่าง, ประตู หรือตามมุมต่างๆ ในบริเวณที่เป็นรอยตัดของแปรงทาสี มีลักษณะไม่เรียบเนียน อาจจะเกิดจากเทคนิคของการทาสี หรือการใช้อุปกรณ์ในการทาสีผิดวิธี ที่ไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์สีทาบ้านนั้น ๆ

สาเหตุของปัญหา

1. ใช้เทคนิคการทาสีตามแนวคัดไม่ดี และใช้แปรงทาสีจุ่มสีมากจนเกินไป รวมทั้งไม่เกลี่ยสีที่แปรงก่อนทาจึงทำให้เกิดเป็นรอยที่ไม่สม่ำเสมอ

2. ไม่ระวังขอบชายสีให้ดี และทาสีบริเวณรอยแนวตัดมากเกินไปในแต่ละคร้ง

3. เทคนิคการทาสีที่ไม่ดีทำให้เหลือรอยแนวช่องว่างระหว่างกำแพง และที่ว่าง

4. การผสมน้ำในปริมาณน้อยเกินไปก็มีส่วนเช่นกัน ทำให้เนื้อสีมีความเข้มข้น เมื่อทาสีจึงทำให้เกิดเป็นรอยของแปรงทาสีขึ้นมาได้

5. ช่างทาสีไม่มีเทคนิคในการทา การลงน้ำหนักมือหรือแม้กระทั่งการใช้แปรงทาสีที่ไม่เหมาะสมกับงาน

6. กลิ้งลูกลิ้งซ้ำรอยเดิมในขณะที่สีก่อนหน้ากำลังจะแห้งตัว จึงทำใให้เกิดเป็นรอยตัดของแปรงทาสี

7. การใช้สีที่มีคุณภาพต่ำ ก็สามารถทำให้เกิดรอยตัดจากแปรงทาสีได้

8. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่ไม่เหมาะกับงานก็ส่งผลได้เช่นกัน

ผลที่ตามมา

เมื่อเกิดเป็นรอยตัดจากลูกกลิ้งทาสี หรือแปรงทาสี ทำให้ต้องแก้ฟิล์มสีที่เกิดปัญหาใหม่ กรณีที่ทาสีซ้ำรอยเดิม เพื่อกลบพื้นผิวที่เป็นรอย ทำให้พื้นสของฟิล์มมีความหนามากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปอาจเกิดปัญหาฟิล์มสีที่ผนังแตกหลุดล่อนออกมา

วิธีแก้ปัญหา

1. พยายามระวังขอบชายสีที่ยังไม่แห้ง และใช้แปรงขนทาในบริเวณแนวรอยตัดของสี

2. กลิ้งลูกกลิ้งทาสีให้ใกล้กับบริเวณที่ทำแนวรอยตัดมากที่สุดก่อนที่รอยสีจะแห้ง

3. หมั่นคนสีเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันไม่ให้สีเข้มข้นจนเกินไป ถ้ารอให้สีเข้มข้นจนเกินเวลาทาสีอาจจะทำให้เกิดรอยที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นมาได้

4. ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียด ขัดตรงฟิล์มสีที่เป็นรอยตัดจากแปรงหรือลูกกลิ้งทาสีให้หมดก่อน หลังจากนั้นทาสีทับใหม่ตรงรอยเดิม

5. ใช้อุปกรณ์ทาสีที่มีคุณภาพ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สีและสภาพของงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

6. ควรทิ้งสีเที่ยวแรกให้แห้งตัวเสียก่อน ก่อนที่จะทาสีเที่ยวที่สอง เพื่อลดรอยที่จะเกิดจากแปรงทาสีหรือลูกกลิ้งทาสีให้น้อยลง

7. บางครั้งอาจจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์สีทาบ้านนั้น ๆ ว่าเหมาะกับสภาพงานหรือเปล่า

8. ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายนอก : KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท (จำนวน 2 เที่ยว) สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ เนื้อสีจึงมีความยืดหยุ่นสูงทำให้เกลี่ยสีได้ง่าย ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก

9. ผลิตภัณธ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายใน : KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป (จำนวน 2 เที่ยว) สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ เนื้อสีจึงมีความยืดหยุ่นสูงทำให้เกลี่ยสีได้ง่าย ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก

10. แนะนำลูกกลิ้งทาสีของ KEIM โดยใช้ลูกกลิ้งขนสัตว์หรือไนรอน (wool/nylon) ชนิดขนยาว 11 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 9 นิ้ว และชนิดขนสั้น 6-8 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 6 นิ้ว ** ไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้ง แบบฟองน้ำ (sponge) **

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน