ปัญหาสีเป็นรอยแตก (Mud Cracking)

เพื่อน ๆ เคยเป็นไหม ทาสีไปสัก 3-4 เดือน เกิดเป็นรอยแตกขึ้นมา เราเจ้าของบ้านเห็นแล้วทำเอาเครียดเลยทีเดียว มักจะเป็นปัญหาที่พบบ่อยและไม่น่าดูซักนิดเดียว ไม่ว่าเพื่อน ๆ จะเป็นคนที่ย้ายเข้าบ้านใหม่ หรือกำลังจะจัดการกับงานทาสีเก่า การแตกร้าวบนผนังสามารถลดคุณภาพของบ้านได้อย่างมาก ซึ่งรอยแตกของฟิล์มสีมีลักษณะคล้ายดินแห้งที่มีรอยแตกลึกมากกว่าปกติ มักเกิดขึ้นกับฟิล์มสีที่มีความแห้งมากเกินไป

สาเหตุของปัญหา

1. รอยแตกของสีอาจเป็นสัญญาณของความเสียยหายจากน้ำ หากรอยแตกร้าวมีอาการเปลี่ยนสี เกิดฟอง หรือมีกลิ่นอับ บ่งบอกถึงน้ำซึมจากการรั่วไหลหรือมีความชื้นสูง ความชื้นสามารถนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้น คือ ปัญหาสีเกิดเชื้อรา

2. ฟิล์มสีสูญเสียความยืดหยุ่น หรือสัมผัสถูกความชื้น และอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม

3. การทาสีที่บางเกินไปก็มีส่วนทำให้ฟิล์มสีเป็นรอยแตกร้าวได้เช่นกัน

4. ใช้สีที่ไม่มีคุณภาพทำให้สีนั้นเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

5. ความยืดหยุ่นของสีต่ำ ทำให้สีเป็นรอยแตกร้าวได้ง่าย เพราะสีที่ไม่มีคุณภาพ

6. รอยแตกเกิดจากการยึดเกาะที่ไม่ดีระหว่างชั้นสีก่อนหน้าหรือระหว่างสีกับพื้นผิวด้านล่าง สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้เตรียมพื้นผิวอย่างเหมาะสมก่อนทา

7. การเลือกสีทารองพื้นที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เหมาะกับสภาพของงานนั้น ๆ

8. ทาสีบางจุดมีความหนา ความบางไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดปัญหาฟิล์มสีเป็นรอยแตกร้้าวได้

9. ผสมอัตราส่วนของน้ำและเนื้อสีผิดพลาด ทำให้สีนั้นมีความหนาจนเกินไปจึงทำให้ชั้นฟิล์มสีไม่แห้ง

ผลที่ตามมา

หากไม่รีบดำเนินการแก้ไข สีที่แตกร้าวจะสามารถนำไปสู่การหลุดล่อนได้ในที่สุด ไม่เพียงแต่ทำให้ไม่น่าดู แต่ยังทำให้ผนังเสี่ยงต่อความเสียหายเพิ่มมากขึ้น อาจะทำให้บ้านดูเก่าเร็วยิ่งขึ้น เพราะละอองฝุ่นหรือน้ำสามารถซึมเข้าไปในตัวของชั้นฟิล์มสีทำให้เกิดปัญหาสีลอกล่อน หรือสีซีดจางตามมา

วิธีแก้ปัญหา

1. ตรวจสอบรอยรั่ว หรือพื้นที่ ที่อาจะจะมีความชื้นสูงที่เป็นสาเหตุทำให้สีเป็นรอยแตกร้าว หากมีรอยรั่วซึมของให้รีบดำเนินการแก้ไขจากต้นเหตุเสียก่อน

2. กำจัดสีที่ทาหนาเกินไปในบริเวณที่เกิดปัญหา โดยใช้กระดาษทรายขัด หรือใช้เหล็กโป๊วขูดออกและทำความสะอาดฝุ่นผงก่อนที่จะทาสีทับลงไป

3. ทาสีรองพื้นตามคำแนะนำ และทาสีเคลือบทับด้วยสีที่มีคุณภาพ

4. ความหนาของสีไม่ควรเกินจากที่ผู้ผลิตสีทาบ้านแนะนำ

5. พยายามทาสีให้หนาภายในครั้งเดียว ในขณะที่ทาสีหนาปกติ 2 ชั้น จะทำให้ได้ผลดีมากกว่า

6. ห้ามทาสีทับบนพื้นผิวที่แตกร้าว หรือลอกล่อนแล้วเด็ดขาด เพราะถ้าทาทับกันก็จะทำให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมตามมา

7. ใช้ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟิล์มสีมีรอยแตกร้าว

8. ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายนอก : KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท (จำนวน 2 เที่ยว) ไม่ต้องใช้สีทารองพื้น สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ สีมีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้สีนั้นไม่เกิดรอยแตกร้าว

9. ผลิตภัณธ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายใน : KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป (จำนวน 2 เที่ยว) ไม่ต้องใช้สีทารองพื้น สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ สีมีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้สีนั้นไม่เกิดรอยแตกร้าว

10. แนะนำลูกกลิ้งทาสีของ KEIM โดยใช้ลูกกลิ้งขนสัตว์หรือไนรอน (wool/nylon) ชนิดขนยาว 11 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 9 นิ้ว และชนิดขนสั้น 6-8 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 6 นิ้ว ** ไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้ง แบบฟองน้ำ (sponge) **

วิธีป้องกันการเกิดปัญญหาสีเป็นรอยแตกร้าว

ลักษณะของพื้นผิวจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ พื้นผิวใหม่ และ พื้นผิวเก่า

- พื้นผิวใหม่

ทำความสะอาดผิวปูนให้เรียบเนียน ไร้ฝุ่นผงก่อนทาสีรองพื้น และควรเลือกสีทารองพื้นที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้าให้มีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดรอยแตกร้าวในภายภาคหน้า

- พื้นผิวเก่า

ขูดพื้นผิวเก่าที่เป็นรอยลอกร่อน รอยแตกร้าวออกให้หมดเสียก่อน จึงค่อยทาสีใหม่ที่ต้องการทับลงไป เพื่อไม่ให้ฟิล์มสีใหม่นั้นเกิดรอยแตกร้าว

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน