สีพองเป็นเม็ดฟองอากาศ ( Blistering )

การพองหรือการก่อตัวของฟองสีเกิดขึ้นเมื่อสีทับหน้าหลุดออกจากตัวพื้นผิว ทำให้เกิดเป็นฟองหรือพองขึ้นมา ปัญหานี้อาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย และการแก้ไขปัญหานี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสวยงามของตัวบ้าน

สาเหตุของปัญหา

1. ความชื้นสูงหรือการสัมผัสกับน้ำ อาจทำให้เกิดฟองในสารเคลือบหรือวัสดุที่มีสีบางชนิด

2. เกิดจากการทาสีในขณะที่พื้นผิวที่ไม่แห้งสนิทหรือในสภาพความชื้นสูง ไอน้ำที่ถูกกักขังใต้ฟิล์มสี สามารถขยายออกและสร้างฟองทำให้เกิดเป็นปัญหาสีพองเป็นเม็ดฟองอากาศ

3. การเตรียมพื้นผิวให้ถูกต้องก่อนการทาสีเป็นสิ่งสำคัญ หากพื้นผิวที่ไม่ได้รับการทำความสะอาด ขัดหรือลงสีรองพื้นอย่างถูกต้อง สีอาจไม่ยึดเกาะอย่างถูกต้อง จึงทำให้เกิดฟองอากาศ

4. สีที่ทามีคุณภาพต่ำหรือสีทาที่หมดอายุอาจไม่เกาะติดอย่างถูกต้องจึงทำให้เกิดปัญหาสีฟอง

5. การทาสีในขณะที่อากาศร้อนเกินไปหรือในพื้นที่ที่แดดส่องอาจะทำให้สีแห้งเกินไป การแห้งอย่างรวดเร็วของสีนี้ จะเป็นปัญหาของการเกาะติดของสีและจะทำให้เกิดสีโปร่งพอง

6. การทาสีใหม่ทับหน้าบนสีเก่าที่อยู่ในสภาพไม่ดีหรือไม่เข้ากันกับสีที่ทาใหม่สามารถทำให้เกิดฟองลมเนื่องจากเพราะชั้นทาอาจไม่เชื่อมต่อกันอย่างดี

7. สีทารองพื้นกับสีทาทับหน้าบางชนิดอาจทำปฏิกิริยาในทางลบต่อกัน ทำให้เกิดสีพองเป็นเม็ดฟองอากาศ

ผลที่ตามมา

หากไม่รีบดำเนินการแก้ไข ความเสียจะมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาสีพองเม็ดฟองอาจะแย่ลง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น สีลอกล่อน สีแตกร้าว หรือการซีดจาง ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมมากขึ้นกว่าเดิม การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีสามารถประหยัดเวลาและความพยายามในระยะยาว

วิธีแก้ปัญหา

1. ตรวจสอบบริเวณที่ได้รับผลกระทบเพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง

2. ทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิวอย่างเหมาะสม ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรก ฝุ่น หรือสีตกค้างหลงเหลืออยู่

3. ควบคุมปริมาณความชื้นโดยให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ รวมถึงอุดรอยรั่วต่าง ๆ ด้วยสีโป๊ว

4. ขูดฟิล์มสีที่พองเป็นเมล็ดออก โดยใช้กระดาษทรายหรือเหล็กโป๊ว และขัดพื้นผิวให้สะอาด ใช้อย่างระมัดระวังไม่ให้พื้นผิวด้านในเสียหาย

5. ทาสีรองพื้นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดี และสร้างพื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอสำหรับสีใหม่

6. เลือกสีคุณภาพสูงที่เหมาะกับพื้นผิวและสภาพอากาศ เพื่อลดปัญหาสีพองเป็นเม็ดฟองอากาศตามมา

7. ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการหาสาเหตุที่ซ่อนอยู่ เช่น ปัญหาความชื้น และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเตรียมพื้นผิวและเทคนิคการใช้งานที่เหมาะสม หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา หากเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินไป ให้ลองปรึกษาช่างทาสีหรือผู้รับเหมามืออาชีพเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสีพองเป็นเม็ดฟองอากาศ

8. ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายนอก : KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท (จำนวน 2 เที่ยว) สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ สามารถระบายความชื้นออกด้านนอกชั้นฟิล์มสีได้ หมดปัญหาเรื่องสีพองเป็นเม็ดฟองอากาศ

9. ผลิตภัณธ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายใน : KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป (จำนวน 2 เที่ยว) สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ สามารถระบายความชื้นออกด้านนอกชั้นฟิล์มสีได้ หมดปัญหาเรื่องสีพองเป็นเม็ดฟองอากาศ

10. แนะนำลูกกลิ้งทาสีของ KEIM โดยใช้ลูกกลิ้งขนสัตว์หรือไนรอน (wool/nylon) ชนิดขนยาว 11 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 9 นิ้ว และชนิดขนสั้น 6-8 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 6 นิ้ว ** ไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้ง แบบฟองน้ำ (sponge) **

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน