ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์
ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ
รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลและเกียรติประวัติ

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิตขึ้นจากบริษัท ไทยจรัสเพ้นท์ จำกัด ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคตลอดมา ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทของเรายึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ดังนี้

มาตรฐานสากล

isocertification
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

tabs tabs

มอก.1123-2555 & มอก.2321-2549

รับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

Winner of the OCAC Taiwan Prime Awards 2021

ARCUS Winner of the OCAC Taiwan Prime Awards 2021
Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน