References

หอคอย ไอน์สไตน์

หอคอยไอน์สไตน์ได้รับการออกแบบตามความคิดริเริ่มของเออร์วิน Finlay Freundlich เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธ์ภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Erich Mendelsohn สถาปนิกผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบหอดูดาวด้วยวิธีการทดลอง บูรณาการกล้องโทรทรรศน์เข้ากับสถาปัตยกรรม และใช้ประโยชน์จากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างสร้างสรรค์ แม้จะมีแนวคิดบุกเบิก แต่สิ่งนี้นำไปสู่ปัญหาการวางแผนและโครงสร้างที่ทำให้ยากต่อการบำรุงรักษา หลังจากใช้เวลาเกือบ 100 ปีและมีการปรับปรุงใหม่ในปี 1997-1999 ความเสียหายจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการบูรณะใหม่ โดยได้รับทุนสนับสนุนและดำเนินการโดยมูลนิธิ Wüstenrot

ซีทซ์ เอ็มโอซีเอ (ZEITZ MOCAA)

ซีทซ์ เอ็มโอซีเอ (ZEITZ M…

ในเมืองเคปทาวน์ ไซโลธัญพืชเก่า ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของแอฟริกา สถาปนิกของ Heatherwick S…

มิราน่า วัน

มิราน่า วัน

Marina One ในสิงคโปร์เป็นอาคารตอมเพล็กซ์พิเศษ อาคารสูงสี่หลังเป็นกรอบของสวนสาธารณะสามมิติที่เชื่อมโย…

ที่พักอาศัย คลูชอฟ (KLUSHOF)

ที่พักอาศัย คลูชอฟ (KLUSH…

ในปีหลังจากนี้ บริษัทด้านที่พักอาศัย STÄWOG ในเบรเมอร์ฮาเฟนได้ทำการปรับปรุงและทำให้เป็นพื้นที่ปลอดอุ…

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน