ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์
ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ
รางวัลและเกียรติประวัติ

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิวทั้งสีทาบ้านและสีในอุตสาหกรรมการผลิต ระดับภูมิภาคตะวันออก ด้วยการเป็นผู้นำทางผลิตภัณฑ์และบริการ

เราพัฒนาโดย…

คำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้

tabs
การสร้างความประทับใจ

นอกจากมีสินค้าที่ดีแล้ว การบริการก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ การที่เรา หรือพนักงานที่ร้านของเรามีจิตใจที่รักในการบริการ (Service Mind) จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะกลับมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการของธุรกิจเราอย่างต่อเนื่องได้ไม่ยาก

tabs
สินค้าและบริการ

เราจะพัฒนาสินค้าและบริการโดยนอกจากจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้แล้ว ยังปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

tabs
การพัฒนาบุคลากร

เพราะเราเชื่อมั่นว่า บุคลากรที่มีคุณภาพคือรากฐานแห่งความสำเร็จ เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร พร้อมทั้งปลูกฝัง จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

tabs
การขยายไปยังตลาด AEC

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และบุคลากรที่มีสมรรถนะ เราจะบุกตลาดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาด AEC

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน