Volatile Organic Compounds (VOCs) เป็นกลุ่มของสารเคมีที่มีความหลากหลายและมีคุณสมบัติที่ตัวเป็นของสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งหมายถึงสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอน (Carbon) เป็นส่วนประกอบหลัก และมีการระบายออกมาในรูปของก๊าซหรือไอ เมื่อตัวสารได้รับการย่อยสลายหรือได้รับการหลั่งออกมาจากวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน เช่น สีทา, กาว, ยาง, น้ำยาทำความสะอาด, ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว, วัตถุเสริมในการผลิต และกิจกรรมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

      VOCs มีลักษณะที่หายไปได้ง่ายในรูปของก๊าซหรือไอที่เกิดจากการระบาย ซึ่งสามารถทำให้มลพิษในอากาศภายในห้องหรือสถานที่ทำงานเมื่อปล่อยออกมาในปริมาณที่มาก การสัมผัสกับ VOCs ในระยะยาวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อาการระคายเคืองในทางเดินหายใจ, อาการภูมิแพ้, หรือการทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและภูมิแพ้อื่นๆ

      สาร VOCs สามารถมาจากแหล่งต่างๆ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในบ้าน, การใช้งานในอุตสาหกรรม, การเผาไหม้, และการแพร่กระจายจากพืชและธรรมชาติ การควบคุมระดับของ VOCs ในอากาศสามารถทำได้โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า VOCs ต่ำ, การระบายอากาศที่ดี, และการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานและบ้านเราให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ระดับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของจุลินทรีย์ในร่ม (MVOC) และความเกี่ยวของกับสุขภาพระบบทางเดินหายใจ กลุ่มอาการป่วย (SBS) และโรคภูมิแพ้

      สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของจุลินทรีย์(MVOCs) เป็นสารปประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่สามารถผลิตโดยจุลินทรีย์ในกระบวนการเมแทบอลิซึมปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ โดยรวมแล้ว มีการระบุ MVOC ประมาณ 1,200 MOVC และประมาณ 250 MVOC จากเชื้อราถูกวัดในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในอาคาร MVOCs

สีทาบ้านอาจเป็นแหล่งกำเนิด VOCs ตัวเป้งเลยทีเดียว สาร VOCs จะถูกปล่อยออกไปในสภาพแวดล้อมภายในห้อง แหล่งที่มาของ VOCs ในสีทาบ้าน

 1. ตัวทำละลายในสีทาบ้าน ซึ่งมักเป็นสารปิโตรเลียมที่ช่วยรักษาสีให้อยู่ในสถานะของเหลว เมื่อสีแห้งตัวลง ตัวทะละลายจะระเหยและปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) สู่อากาศ
 2. เม็ดสีและสารยึดเกาะบางชนิดที่ใช้ในสีทาบ้านอาจมีสาร VOCs เช่นกัน สารต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำไปสู่การปล่อยสารประกอบที่เป็นอันตรายได้
 3. สารให้สีบางชนิดก็สามารถเป็นสารVOCs ที่อยู่ในส่วนผสมของสีทาบ้านได้เช่นกัน

หน่วยงานรัฐฯ ของแต่ละประเทศได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานสีทาบ้านสำหรับ VOCs เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

โดยข้อสรุปผลการทดสอบของสี KEIM วัดได้ที่น้อยกว่า 1 กรัม/ลิตร ซึ่งถือว่าเป็นค่าทดสอบที่ ‘น้อยที่สุดในโลก’ จึงการันตีได้ว่าสี KEIM คือสีที่ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

แนะนำสีสำหรับทาภายนอก

      KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท สีสำหรับทาภายนอกเนื้อสีที่แตกต่างจากสีทั่วไปสร้างจากใยหินธรรมชาติ คงทนทุกสภาพอากาศ
ระยะเวลาการใช้งานยาวนานVOCs ต่ำ เป็นมิตรกับคุณและคนในครอบครัว

แนะนำสีสำหรับทาภายใน

      KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป สีสำหรับทาภายใน เนื้อสีที่แตกต่างจากสีทั่วไปสร้างจากใยหินธรรมชาติ คงทนทุกสภาพอากาศระยะเวลาการใช้งานยาวนานVOCs ต่ำ เป็นมิตรกับคุณและคนในครอบครัว

การเลี่ยงรับสารระเหย VOCs คงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงควรมีวิธีการป้องกันการรับสารระเหย เช่น

 1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี VOCs น้อย : เมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ เช่น สีทา, ยางกาว, หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีระดับ VOCs ต่ำลงหรือเป็น VOCs-Free โดยมักจะมีป้ายสัญลักษณ์ตรา VOCs-Free บนบรรจุภัณฑ์
 2. การเพิ่มการระบายอากาศ : ทำให้มีการไหลเวียนของอากาศในบริเวณที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เคมี โดยเปิดหน้าต่างหรือใช้พัดลมเพื่อช่วยลดความเข้มข้นของสาร VOCs ในอากาศ
 3. การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มี VOCs ในที่แสงสว่าง : การใช้งานผลิตภัณฑ์เคมีที่มี VOCs ในที่ที่มีแสงแดดและการระบายอากาศที่ดี อาจช่วยให้สาร VOCs ระเหยออกมาน้อยลง
 4. การเลือกใช้วัสดุที่มี VOCs น้อย : เมื่อต้องการสร้างหรือปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม ควรเลือกใช้วัสดุที่มีระดับ VOCs ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัสดุสำหรับภายในบ้าน เช่น ไม้และวัสดุสังเคราะห์ที่มีรายงานคุณสมบัตินี้
 5. การรักษาความสะอาด : การรักษาความสะอาดในบ้านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการสะสมของสาร VOCs บนพื้นผิว โดยเฉพาะในพื้นผิวที่สัมผัสได้บ่อย เช่น พื้นผิวโต๊ะ พื้นผิวโถง เป็นต้น

“การนำเสนอวิธีนี้ อาจช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากการรับสารระเหย VOCs ได้ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของคุณและครอบครัว แต่ควรจะระมัดระวังและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวิธีการลดการสะสมของ VOCs ในสภาพแวดล้อมของคุณด้วย”

เคล็ดลับเพื่อคนรักบ้าน
ข่าวสารองค์กร
ท่องเที่ยวผ่านสีสัน
  Opps, No posts were found.
โปรโมชั่นและการตลาด
  Opps, No posts were found.
Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน