VOCs คืออะไร?

VOCs หรือ Volatile Organic Compounds หมายถึงกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย จะกระจายตัวไปในอากาศได้ในอุณหภูมิและความดันปกติ ซึ่งมีอยู่รอบ ๆ ตัวเราโดยที่เราไม่รู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็น สีทาบ้าน น้ำยาฟอกสี น้ำยาย้อมผม ควันบุหรี่ หรือการเผาไหม้ต่างๆ เป็นต้น มีอะตอมของธาตุคาร์บอนและธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักและอาจมีอะตอมของธาตุอื่นๆ เช่น คลอไรด์ ออกซิเจน ฟลูออไรด์ โบรไมต์ ซัลเฟอร์ ล้วนเป็นอากาศพิษสารอินทรีย์ระเหยง่ายใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสัมผัสกับสารอินรีย์ระเหยง่ายในอากาศ

สาร VOCs นี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากทางการหายใจ ทางผิวหนัง จากการสัมผัสและการสูดดมเข้าไป หากได้ระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน ปวดศีรษะ หรือหมดสติได้ อาจเกิดการอักเสบของโพรงจมูก สาร VOCs จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราจากการสูดอากาศเข้าไป จะเกิดอาการมึนหัว ถ้าสูดดมแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะก่อให้เกิดมะเร็ง เรียกว่า การเกิดพิษเรื้อรัง อวัยวะภายในถูกทำลาย ในหญิงที่ตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดการพิการของเด็กแรกเกิด

การสัมผัสระยะยาวสาร VOCs สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ การสัมผัสระยะเวลาสั้นอาจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา, น้ำมูก, และเจ็บคอ ปวดหัว, เวียนหัว, และปัญหาทางระบบหายใจ การสัมผัสในระยะยาว อาจเสพถึงภาวะสุขภาพี่รุนแรงขึ้น เช่น ความเสีหายต่อระบบประสาทส่วนกลาง, ตับ, และไต ถูกจัดให้เป็นสารที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

ระดับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของจุลินทรีย์ในร่ม (MVOC) และความเกี่ยวของกับสุขภาพระบบทางเดินหายใจ กลุ่มอาการป่วย (SBS) และโรคภูมิแพ้

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของจุลินทรีย์(MVOCs) เป็นสารปประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่สามารถผลิตโดยจุลินทรีย์ในกระบวนการเมแทบอลิซึมปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ โดยรวมแล้ว มีการระบุ MVOC ประมาณ 1,200 MOVC และประมาณ 250 MVOC จากเชื้อราถูกวัดในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในอาคาร MVOCs

สีทาบ้านอาจเป็นแหล่งกำเนิด VOCs ตัวเป้งเลยทีเดียว สาร VOCs จะถูกปล่อยออกไปในสภาพแวดล้อมภายในห้อง แหล่งที่มาของ VOCs ในสีทาบ้าน

1. ตัวทำละลายในสีทาบ้าน ซึ่งมักเป็นสารปิโตรเลียมที่ช่วยรักษาสีให้อยู่ในสถานะของเหลว เมื่อสีแห้งตัวลง ตัวทะละลายจะระเหยและปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) สู่อากาศ

2. เม็ดสีและสารยึดเกาะบางชนิดที่ใช้ในสีทาบ้านอาจมีสาร VOCs เช่นกัน สารต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำไปสู่การปล่อยสารประกอบที่เป็นอันตรายได้

3. สารให้สีบางชนิดก็สามารถเป็นสารVOCs ที่อยู่ในส่วนผสมของสีทาบ้านได้เช่นกัน

การเลี่ยงรับสารระเหย VOCs คงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงควรมีวิธีการป้องกันการรับสารระเหย เช่น

1. เพิ่มการระบายอากาศในบริเวณนั้น หรือทำงานในพื้นที่โล่ง มีอากาศถ่ายเท

2. ควรมีการใช้ เครื่องฟอกอากาศ เพื่อช่วยกำจัดสารระเหย นอกนั้นแล้ว เครื่องฟอกอากาศ ยังช่วยในการ กำจัดอันตรายที่ปะปนอยู่ในอากาศได้อีก ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละออง เชื้อโรค หรือ แบคทีเรีย ในอากาศ

3. ปิดภาชนะที่บรรจุสาร VOCs ให้สนิท เพื่อไม่ให้มีการระเหยออกมา

4. อย่าเก็บภาาชนะที่บรรจุสารที่ใช้หมดแล้วไว้รวมกันจำนวนมากเพราะภาชนะเหล่านั้นยังมีสารตกค้างที่สามารถระเหยออกมาได้

5. อย่าทิ้งภาชนะบรรจุที่ใช้สารหมดแล้วลงในที่ทิ้งขยะทั่วไป ให้แยกทิ้งในที่ทิ้งขยะสารพิษ

6. ใช้ผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีค่า VOCs ต่ำ

7. สีทารองพื้นกับสีทาทับหน้าบางชนิดอาจทำปฏิกิริยาในทางลบต่อกัน ทำให้เกิดสีพองเป็นเม็ดฟองอากาศ

สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้จักแหล่งที่มาของสารระเหย VOCs ในสภาพแวดล้อมภายในและลดการสัมผัส อาจรวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับ VOCs ต่ำหรือไม่มี VOCs ปรับปรุงระบบระบายอากาศ และเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเป็นไปได้ อีกหนึ่งประการคือการปฏิบัติตามข้อแนะนำในด้านความปลอดภัยและสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยสาร VOCs ในสภาพแวดล้อมของงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

หน่วยงานรัฐฯ ของแต่ละประเทศได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานสีทาบ้านสำหรับ VOCs เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

โดยข้อสรุปผลการทดสอบของสี KEIM วัดได้ที่น้อยกว่า 1 กรัม/ลิตร ซึ่งถือว่าเป็นค่าทดสอบที่ ‘น้อยที่สุดในโลก’ จึงการันตีได้ว่าสี KEIM คือสีที่ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

แนะนำสีสำหรับทาภายนอก

KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท สีสำหรับทาภายนอกเนื้อสีที่แตกต่างจากสีทั่วไปสร้างจากใยหินธรรมชาติ คงทนทุกสภาพอากาศ ระยะเวลาการใช้งานยาวนานVOCs ต่ำ เป็นมิตรกับคุณและคนในครอบครัว

แนะนำสีสำหรับทาภายใน

KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป สีสำหรับทาภายใน เนื้อสีที่แตกต่างจากสีทั่วไปสร้างจากใยหินธรรมชาติ คงทนทุกสภาพอากาศระยะเวลาการใช้งานยาวนานVOCs ต่ำ เป็นมิตรกับคุณและคนในครอบครัว

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน