ปัญหาสีเป็นผงฝุ่นขาว ( Chalking )

เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อน ๆ อาจจะพบปัญหาที่พบบ่อย คือปัญหาบนผนังเริ่มเป็นฝุ่นผงสีขาวที่น่ารำคาญ คล้ายกับฝุ่นผงของชอร์ค เป็นสัญญาณเตือนของการเสื่อมสภาพของสีที่ทาเนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมหลาย ๆ อย่าง เช่น แสงอาทิตย์ ความชื้นและมลภาวะทางอากาศ การสูดดมหรือสัมผัสฝุ่นผงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

สาเหตุของปัญหา

1. สีบนผนังเริ่มเป็นฝุ่นผงเป็นกระบวนการเสื่อสภาพตามธรรมชาติของสีสลายเป็นฝุ่นผง ซึ่งจะปรากฏเป็นสีขาว สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการสัมผัสกับแสง UV เป็นเวลานาน ความชื้น และมลพิษทางอากาศ

2. การใช้ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่มีคุณภาพต่ำหรือไม่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวสามารถทำให้บนผนังสีเกิดเป็นฝุ่นผงได้

3. การเตรียมพื้นผิวไม่ถูกต้องก่นอทาสีอาจทำให้เกิดปัญหาในการเกาะติดและความแข็งแรงของสี

4. ระดับความชื้นสูง หรือการรั่วของน้ำ สามารถทำให้สีสลายและกลายเป็นฝุ่นสีขาวได้

5. โดยมากแล้วฝุ่นมักเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่มีส่วนผสมหลักเป็นน้ำมัน

6. เมื่อสีทาอายุการใช้งานมากขึ้น ทำให้สีบนผนังเกิดเป็นฝุ่นผง ดดยเฉพาะถ้าไม่รักษาอย่างเหมาะสม

7. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท หรือเลือกใช้สีผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำสีทาภายในมาใช้แทนสีทาภายนอก เนื่องด้วยสีทาภายในนั้นไม่มีคุณสมบัติต่อการทนทานแสงUV ได้ดีเท่ากับสีภายนอก

ผลที่ตามมา

ผลที่ตามมากหาไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสีที่ผนังเป็นฝุ่นผง จะทำให้ตัวบ้านทรุดโทรมลง การสูดดมหรือสัมผัสฝุ่นผงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

วิธีแก้ปัญหา

1. กำจัดฝุ่นผงออกให้หมดโดยใช้แปรงที่มีลักษณะแข็ง เช่น แปรงรวด และล้างทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูง

2. ใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าทาทับในกรณีที่ยังมีเศษปูนขาวหลงเหลืออยู่ และทาทับด้วยสีทาภายนอกคุณภาพสูง

3. การแก้ปัญหาตามขั้นตอนข้างต้นนี้ สามารถแก้ปัญหาฝุ่นผงได้อย่างมีประสิทธิาภพ และมั่นใจได้ว่าผนังบ้านของเพื่อน ๆ จะสวยงาม ทนทาน และปราศจากคราบฝุ่นผงในอาคต การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและเลือกสีที่เหมาะสมก็เป็นกุญแจสำคัญในการไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก

4. ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายนอก : KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท (จำนวน 2 เที่ยว) สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ สามารถทนทานต่อแสง UV ได้เป็นอย่างสูง ทำให้หมดปัญหาสีเป็นฝุ่นผง

5. ผลิตภัณธ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายใน : KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป (จำนวน 2 เที่ยว) สีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ สามารถทนทานต่อแสง UV ได้เป็นอย่างสูง ทำให้หมดปัญหาสีเป็นฝุ่นผง

6. แนะนำลูกกลิ้งทาสีของ KEIM โดยใช้ลูกกลิ้งขนสัตว์หรือไนรอน (wool/nylon) ชนิดขนยาว 11 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 9 นิ้ว และชนิดขนสั้น 6-8 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 6 นิ้ว ** ไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้ง แบบฟองน้ำ (sponge) **

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน