ปัญหาสีไม่ปกปิดพื้นผิว (Poor Hiding)

เพื่อน ๆ อาจจะเคยประสบปัญหาสีทับหน้าที่ไม่สามารถปกปิดพื้นผิวเก่าหรือพื้นผิวใหม่ได้ เนื่องจากสาเหตุในการเลือกใช้สีทับหน้าที่ไม่ดีหรือผิดวิธีซึ่งลักษณะของแต่ละพื้นผิวจะมีการแก้ไขที่แตกต่างกันไป

ลักษณะของพื้นผิวจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. พื้นผิวใหม่

ปกติแล้วก่อนที่จะทาสีทับหน้าต้องมีการทาสีรองพื้นก่อน 1 รอบ เพื่อปกปิดพื้นผิวปูน และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของการใช้สีทับหน้าที่ต้องทาซ้ำหลาย ๆ รอบ ถ้าไม่มีการทาสีรองพื้น อาจจะเกิดปัญหาสีไม่ปกปิดพื้นผิวปูนขึ้นได้

2. พื้นผิวเก่า

เป็นกรณีสีที่ใช้ทับหน้านั้นไม่สามารถปิดสีที่ทาไปก่อนหน้านั้นได้ เกิดจากการที่พื้นสีเก่านั้นเป็นสีเข้มแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นสีอ่อน ทำให้เกิดปัญหาสีไม่ปกปิดพื้นผิว

สาเหตุของปัญหา

1. ทาสีบางหรือว่าน้อยจนเกินไป จึงทำให้กลบพื้นผิวใหม่หรือเก่าไม่มิด

2. เปลี่ยนเฉดสีที่ต่างกันมากจนเกินไป จากสีปกติที่เป็นเฉดสีเข้มแล้วต้องการเป็นเฉดสีอ่อน จะทำให้สีทับหน้านั้นทากลบไม่มิด เช่น พื้นผิวเก่าเป็นสีน้ำเงินแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ถ้าหากไม่ทาสีรองพื้นก่อนอาจะทำให้สีใหม่ปกปิดสีเดิมไม่มิด

3. ช่างทาสีใช้ลูกกลิ้งหรือแปรงทาสีผิดประเภท ที่ไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์สีทาบ้านนั้น ๆ

4. ไม่มีการทาสีรองพื้นก่อนที่จะทาสีทับหน้า หรือใช้สีรองพื้นที่คุณภาพต่ำจนเกินไป

5. ช่างทาสีไม่ทำตามที่บริษัทผู้ผลิตสีกำหนดเรื่องของอัตราส่วนการผสมสี อาจจะทำให้สีเจือจางมากจนเกินไป ทำให้ต้องทาซ้ำหลายรอบ

ผลที่ตามมา

กรณีที่ไม่ทาสีรองพื้น ทำให้ต้องทาสีทับหน้าหลายรอบเพื่อกลบพื้นผิว ผลที่ตามมา เมื่อสีแห้งอาจทำให้เกิดฟิล์มสีลอกล่อน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมแถมยังเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

วิธีแก้ปัญหา

1. ทาสีรองพื้นก่อน 1 รอบแล้วค่อยทาสีทับหน้า เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทาสีทับหน้า

2. โดยทั่วไปแล้วสีที่ทาทับในขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นคนละประเภทกันกับสีทารองพื้นจะสามารถปิดพื้นผิวที่ทาสีรองพื้นไปแล้วได้ดี

3. ทาสีบริเวณที่เหมาะสม และใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ทาสีตามที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้

4. ปฏิบัติตามเทคนิคที่แนะนำในการใช้อุปกรณ์ทาสี

5. ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายนอก : KEIM สีซิลิเกต โซลดาลิท (จำนวน 2 เที่ยว) ไม่ใช้รองพื้น เนื่องจากสีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก

6. ผลิตภัณธ์สีทาบ้านที่แนะนำสำหรับทาภายใน : KEIM สีซิลิเกต อินโนท็อป (จำนวน 2 เที่ยว) ไม่ใช้รองพื้น เนื่องจากสีของ KEIM สร้างมาจากใยหินธรรมชาติ เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก

7. แนะนำลูกกลิ้งทาสีของ KEIM โดยใช้ลูกกลิ้งขนสัตว์หรือไนรอน (wool/nylon) ชนิดขนยาว 11 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 9 นิ้ว และชนิดขนสั้น 6-8 มิล สำหรับ ลูกกลิ้ง ขนาด 6 นิ้ว ** ไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้ง แบบฟองน้ำ (sponge) **

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน