References

ป้อมปราการ Van den Bosch

Benteng Pendem หรือที่รู้จักในชื่อ Fort van den Bosch เป็นป้อมปราการในเมือง Pelem เมือง Ngawi ประเทศอินโดนีเซีย ในศตวรรษที่ 19 Ngawi เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งที่สำคัญในชวาตะวันออก ป้อมสร้างเสร็จโดยชาวดัตช์ในปี 1845 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นคุกโดยชาวญี่ปุ่น จากนั้นจึงถูกทิ้งร้างและค่อยๆ ทรุดโทรมลง กลายเป็นซากปรักหักพังที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 มีการประกาศว่าจะสร้างใหม่ และในปีต่อๆ มา ป้อมปราการก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ผ่านการบูรณะครั้งใหญ่ วันนี้กลับมาเปล่งประกายอีกครั้งและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายอย่างแน่นอน

RESTORATION VIDEO OF FORT VAN DEN BOSCH

ซีทซ์ เอ็มโอซีเอ (ZEITZ MOCAA)

ซีทซ์ เอ็มโอซีเอ (ZEITZ M…

ในเมืองเคปทาวน์ ไซโลธัญพืชเก่า ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของแอฟริกา สถาปนิกของ Heatherwick S…

มิราน่า วัน

มิราน่า วัน

Marina One ในสิงคโปร์เป็นอาคารตอมเพล็กซ์พิเศษ อาคารสูงสี่หลังเป็นกรอบของสวนสาธารณะสามมิติที่เชื่อมโย…

ที่พักอาศัย คลูชอฟ (KLUSHOF)

ที่พักอาศัย คลูชอฟ (KLUSH…

ในปีหลังจากนี้ บริษัทด้านที่พักอาศัย STÄWOG ในเบรเมอร์ฮาเฟนได้ทำการปรับปรุงและทำให้เป็นพื้นที่ปลอดอุ…

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน