References

อาคารที่พักอาศัย Wohnanlage Becrux

อาคารพักอาศัยแนวล้ำสมัยสร้างขึ้นบนถนนที่พลุกพล่านที่สุดสายหนึ่งของมาดริด เส้นโค้งของคอนกรีตเสริมใยแก้วสร้างส่วนหน้าที่เป็นมิตรและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเมื่อรวมกับปริมาตรของหอคอยที่อยู่ติดกัน ทำให้เกิดความซับซ้อนที่มองเห็นได้จากระยะไกลเพียงไม่กี่ก้าวจากใจกลางเมืองหลวง

ซีทซ์ เอ็มโอซีเอ (ZEITZ MOCAA)

ซีทซ์ เอ็มโอซีเอ (ZEITZ M…

ในเมืองเคปทาวน์ ไซโลธัญพืชเก่า ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของแอฟริกา สถาปนิกของ Heatherwick S…

มิราน่า วัน

มิราน่า วัน

Marina One ในสิงคโปร์เป็นอาคารตอมเพล็กซ์พิเศษ อาคารสูงสี่หลังเป็นกรอบของสวนสาธารณะสามมิติที่เชื่อมโย…

ที่พักอาศัย คลูชอฟ (KLUSHOF)

ที่พักอาศัย คลูชอฟ (KLUSH…

ในปีหลังจากนี้ บริษัทด้านที่พักอาศัย STÄWOG ในเบรเมอร์ฮาเฟนได้ทำการปรับปรุงและทำให้เป็นพื้นที่ปลอดอุ…

Scroll to Top

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน